PR Sale

Full Time 3 weeks ago
Employment Information

รายละเอียดงาน

- แนะนำให้คำปรึกษาด้านความงามแก่ผู้รับบริการ - รักษายอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - นัดหมายและดูแลต้อนรับผู้มารับบริการ - บริหารจัดการคิวทำหัตถการ - ติดตามผลหลังการรับบริการ - ติดต่อและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อผู้รับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ไม่จำกัดเพศอายุตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้นไป
  2. วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม. 6 จนถึงปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
  3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ความงาม
  4. มีบุคลิกภาพที่ดีรูปร่างดีสมส่วน
  5. มีใจรักด้านการบริการยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ดี ให้คำแนะนำและเสนอโปรแกรมให้ผู้รับบริการได้
  6. หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. รักงานขาย และงานบริการ มีทักษะการสื่อสาร และเจรจาดีเลิศ สามารถผลักดันยอดขายได้                                                                                          ติดต่อ
 
โรงพยาบาลเลอลักษณ์
11 ถนนนครอินทร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 065-986-9146
Skills
ตอบเพจ