UD Clinic
UD Clinic กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Welcome to UD Clinic

UD CLINIC  ดําเนินการตามหลักมาตรฐานสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีเชียวชาญคอยให้คําปรึกษา แนะนำข้อมูลทั้งก่อนเข้ารับบริการ และหลังบริการ เราใส่ใจในเรื่องความสะอาด และความปลอดภัย ตลอดจนการให้บริการที่ดีด้วยบรรยากาศอบอุ่นเสมือนครอบครัว เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ UD CLINIC และให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ปัจจุบันเรามีทั้งหมด 8 สาขา  คือ UD CLINIC . อุดรธานี, UD CLINIC . อุบลราชธานี, UD CLINIC . นครราชสีมา 2 สาขาUD CLINIC ตึก Gmm Grammy กรุงเทพมหานครUD CLINIC . สุรินทร์, UD CLINIC . ขอนแก่น  และ UD CLINIC . เชียงใหม่ ในทุก สาขาจะให้บริการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในราคาที่เอื้อมถึงทุกระดับ