Sera Clinic
Sera Clinic กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Welcome to Sera Clinic

Sera Clinic คลินิกความงามจากประเทศเกาหลี พร้อมเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์

เซราคลินิก รักษาคำมั่นสัญญาต่อคุณ

  • เราใช้ยาที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาเท่านั้น คุณสามารถขอดูกล่องยา ขวดยา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้เสมอ
  • เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุกชนิดทันสมัย อัพเกรดภายใน 2 ปี
  • ทุกบริการ ให้คำปรึกษา และทำการรักษาโดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์
  • ราคาสมเหตุสมผล และโปร่งใส ราคาที่คุณจ่ายจริงจะถูกนำเสนอ ก่อนการรักษาทุกครั้ง