Lenista Clinic
Lenista Clinic กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Welcome to Lenista Clinic

Lenista Clinic

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยวิสัยทัศน์ของคุณกันต์ บอสใหญ่แห่งเลอนิสต้า และหมอคริส   (นพ.กฤษณ์ รัตนกิจ) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ประจำคลินิก

เราตั้งเป้าจะเป็นคลินิกความงามที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับโลก โดยเริ่มจากธุรกิจศัลยกรรมความงามเป็นหลัก และขยายให้ครอบคลุมบริการทางความงามครบวงจรในภายภาคหน้า เราต้องการที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบใหญ่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมและความงามแบบครบวงจร เป็นโรงพยาบาลที่มีทั้งคุณภาพ มาตรฐาน จริยธรรมทางการแพทย์สูง เพื่อให้เป็นแบบอย่างของวงการศัลยกรรมความงามในประเทศไทย 

ที่ปัจจุบันมีคลินิกเปิดขึ้นมากมายโดยนักธุรกิจ ทำให้ได้ยินข่าวที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงาม มีผู้ได้รับความเสียหายมากมาย เสียโฉม เสียโอกาส เสียใจ เพียงเพราะการมุ่งแต่หวังทำกำไรบนธุรกิจนี้ โดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ หรือคำนึงแล้วแต่ไม่มีแพทย์เป็นหุ้นส่วน ทำให้การบริการนั้นขาดมาตรฐาน และไม่ได้มาตรฐานจรรยาบรรณทางการแพทย์ เป็นเหตุให้มีผู้เคราะห์ร้าย ได้รับความเสียหายจากคลินิกเปิดใหม่ ดังที่เห็นตามข่าวอยู่เรื่อยๆ